20%-os extra kedvezmény minden Matrix és Marc John napszemüvegre! Kód: MJM20

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja. 

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az adatok kezelését a Severus Europe KFT. végzi.

Székhely és levelezési cím: 6723 Szeged, Szilléri sgt. 38/A 3/10

Telefonszám: +36 (70) 559-42-56

Email cím: info@coolvision.hu

Adószám: 24803474-2-06 

Cégjegyzékszám: 06-09-020815

Bejegyző cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

2.      Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: Rendelet),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.),
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 5/2014. (II. 26.) Korm. rendelet. 
 1. ADATKEZELÉSI ESETEK 

 

 1. Webáruházban történő megrendelés (Szerződés teljesítése érdekében kezelt adatok)
Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés ideje Adatkezelés jogalapja
Név (Vezeték név, keresztnév) A megrendelést leadó Felhasználó adatbázisban történő vételéhez, azonosításához elengedhetetlenül szükséges, illetve az Adatkezelő és az Felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja. Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a megrendelés (online szerződés) teljesítése érdekében. A Felhasználó adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő leteltéig (5 év) kezeli Adatkezelő Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a Felhasználóval, mint vásárlóval kötött szerződés teljesítése.
E-mail cím Az e-mail cím a megrendelést leadó Felhasználónak az adatbázisban történő vételéhez és azonosításához elengedhetetlenül szükséges, illetve az Adatkezelő és az Felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja. Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, hiszen Adatkezelő a megadott email címre küldi a megrendelés teljesítésére vonatkozó visszaigazoló emailt a Felhasználó részére, tehát elengedhetetlen a megrendelés (online szerződés) teljesítése érdekében. A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) (pl. kiszállítás időpontja) küldése. A Felhasználó adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő leteltéig (5 év) kezeli Adatkezelő Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a Felhasználóval, mint vásárlóval kötött szerződés teljesítése.
Szállítási információk: irányítószám, város, utca, házszám, szükség esetén emelet, ajtó Ha a Felhasználó a megrendelés során a kiszállítás opciót választotta, úgy az általa megadott szállítási információk ahhoz szükségesek, hogy Adatkezelő a megrendelés házhozszállítását teljesíteni tudja. Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a megrendelés (online szerződés) teljesítése érdekében. A Felhasználó adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő leteltéig (5 év) kezeli Adatkezelő Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a Felhasználóval, mint vásárlóval kötött szerződés teljesítése.
Számlázási információk: irányítószám, város, utca, házszám, szükség esetén emelet, ajtó A megrendelésről számla kiállításához szükséges. Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a megrendelés (online szerződés) teljesítése érdekében. A számlán szereplő adatokat 8 évig kötelezően meg kell őriznie Adatkezelőnek. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése.
Telefonszám A megrendeléshez kapcsolódó kapcsolattartást szolgálja. (pl. futárral történő egyeztetés) A Felhasználó adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő leteltéig (5 év) kezeli Adatkezelő Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a Felhasználóval, mint vásárlóval kötött szerződés teljesítése.

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Felhasználó nem tud vásárlást végrehajtani a Honlapon, hiszen valós személyes adatok megadása nélkül a megrendelés teljesítése lehetetlen. Megrendelések teljesítésének elmaradása, tekintettel arra, hogy Adatkezelő nem fog rendelkezni olyan adatokkal, melyek a teljesítésre képessé tennék (pl. kiszállítási).

 1. Számla kiállítása
Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés ideje Adatkezelés jogalapja
Név (cégnév) Adatkezelő köteles az általa értékesített termékekről vagyis a Felhasználó által kifizetett megrendelési összegről számlát kiállítani, melynek céljából a Felhasználó adatait kezelnie szükséges.

Az Áfatv. értelmében Adatkezelő 8 évig köteles a számlát megőrizni.

Az Áfatv. értelmében Adatkezelő 8 évig köteles a számlát megőrizni.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
Számlázási cím Adatkezelő köteles az általa értékesített termékekről vagyis a Felhasználó által kifizetett megrendelési összegről számlát kiállítani, melynek céljából a Felhasználó adatait kezelnie szükséges.

Az Áfatv. értelmében Adatkezelő 8 évig köteles a számlát megőrizni.

Az Áfatv. értelmében Adatkezelő 8 évig köteles a számlát megőrizni.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
Adószám (cég esetén) Adatkezelő köteles az általa értékesített termékekről vagyis a Felhasználó által kifizetett megrendelési összegről számlát kiállítani, melynek céljából a Felhasználó adatait kezelnie szükséges.

Az Áfatv. értelmében Adatkezelő 8 évig köteles a számlát megőrizni.

Az Áfatv. értelmében Adatkezelő 8 évig köteles a számlát megőrizni.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

A számla esetében a számla kiállítása és megőrzése jogi kötelezettség a számvitelről szóló törvény és az Áfa törvény alapján, így a számla esetében az adatkezelés jogalapja a rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

 

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő a számvitelről szóló törvény és az Áfa törvény rendelkezéseinek megfelelő jogi kötelezettségét nem tudja teljesíteni.

 

 1. Ügyféllevelezés, kapcsolattartás
Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés ideje

 

Adatkezelés jogalapja

Név Ha a Felhasználónak a Honlappal, termékekkel kapcsolatos kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban és a Honlap felületén elhelyezett elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet Adatkezelővel. Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja a felmerült kérdéssel összefüggésben. Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket, postai leveleket a küldő nevével, e-mail címével és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számítva addig kezeli, amíg a Felhasználó kérdését, észrevételét nem sikerült megoldania, megválaszolnia. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
E-mail cím Ha a Felhasználónak a Honlappal, termékekkel kapcsolatos kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban és a Honlap felületén elhelyezett elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet Adatkezelővel. Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja a felmerült kérdéssel összefüggésben. Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket, postai leveleket a küldő nevével, e-mail címével és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számítva addig kezeli, amíg a Felhasználó kérdését, észrevételét nem sikerült megoldania, megválaszolnia. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Telefonszám Ha a Felhasználónak a Honlappal, termékekkel kapcsolatos kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban és a Honlap felületén elhelyezett elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet Adatkezelővel. Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja a felmerült kérdéssel összefüggésben. Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket, postai leveleket a küldő nevével, e-mail címével és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számítva addig kezeli, amíg a Felhasználó kérdését, észrevételét nem sikerült megoldania, megválaszolnia. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ügyféllevelezésen keresztüli kapcsolattartás elmaradása.

 

 1. Panasz, garanciális ügyintézés
Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés ideje Adatkezelés jogalapja
Név Ha a Felhasználónak a vásárolt termékkel kapcsolatosan panasza merül vagy egyéb jellegű panaszát kezeli Adatkezelő, úgy az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítja. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatossági igény és egyéb panaszügyintézés megvalósítása, továbbá az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás a felmerült kérdéssel összefüggésben. A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat, illetve a hozzá tartozó panaszleveleket a panaszügyintézést követő 5 évig köteles Adatkezelő megőrizni. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt jogi kötelezettségek teljesítése.
E-mail cím (nem kötelező/opcionális) Ha a Felhasználónak a vásárolt termékkel kapcsolatos szavatossági igény teljesítését kéri, vagy a Felhasználó egyéb jellegű panaszát kezeli Adatkezelő, úgy az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítja. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatossági igény és egyéb panaszügyintézés megvalósítása, továbbá az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás a felmerült kérdéssel összefüggésben. A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat, illetve a hozzá tartozó panaszleveleket a panaszügyintézést követő 5 évig köteles Adatkezelő megőrizni. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt jogi kötelezettségek teljesítése.
Telefonszám (nem kötelező/opcionális) Ha a Felhasználónak a vásárolt termékkel kapcsolatos szavatossági igény teljesítését kéri, vagy a Felhasználó egyéb jellegű panaszát kezeli Adatkezelő, úgy az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítja. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatossági igény és egyéb panaszügyintézés megvalósítása, továbbá az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás a felmerült kérdéssel összefüggésben. A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat, illetve a hozzá tartozó panaszleveleket a panaszügyintézést követő 5 évig köteles Adatkezelő megőrizni. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt jogi kötelezettségek teljesítése.

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szavatossági, jótállási és egyéb igény, panasz intézésének elmaradása, tekintettel arra, hogy személyes adatok megadása nélkül Adatkezelő nem tudja a Felhasználóval az adott ügy kapcsán a kapcsolatot felvenni, tartani és a problémát orvosolni.

 

 1. Egyéb célú adatkezelés

 

 1. Hírlevél, DM tevékenység
Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés ideje Adatkezelés jogalapja
Teljes név (vezetéknév, keresztnév) A hírlevél adatbázisban a feliratkozó Felhasználó rögzítése és azonosítása. Feliratkozás esetén Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú hírlevelet küld a Felhasználó részére. Feliratkozás esetén a Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során Felhasználó által megadott személyes adatait felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el. Mindaddig kezeli Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a Felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A hírlevélről a Felhasználó bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat. A Rendelet 6. cikk a) pontja alapján (tekintettel a Rendelet 32. cikkére), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
info@coolvision.hu A hírlevél adatbázisban a feliratkozó Felhasználó rögzítése és azonosítása. Feliratkozás esetén Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú hírlevelet küld a Felhasználó részére. Feliratkozás esetén a Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során Felhasználó által megadott személyes adatait felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el. Mindaddig kezeli Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a Felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A hírlevélről a Felhasználó bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat. A Rendelet 6. cikk a) pontja alapján (tekintettel a Rendelet 32. cikkére), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Felhasználó nem kap direkt marketing tartalmú hírlevelet, illetve az abban foglalt információkhoz, ajánlathoz, kuponhoz, akcióhoz nem jut hozzá, arról nem értesül.

 

 1. A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok
Személyes adat Az adatkezelés célja Adatkezelés ideje Adatkezelés jogalapja
IP cím A rendszerbe bejelentkező Felhasználó eszközéhez internetszolgáltató által kiosztott azonosítószám. Adatkezelő a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli. A rendszer az itt megjelölt adatokat a keletkezésüktől számított 1 évig tárolja, majd azokat automatikusan törli. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, tekintettel a Rendelet 32. cikkére.
Bejelentkezési időpont A rendszerbe bejelentkező Felhasználó bejelentkezésének időpontja. Adatkezelő a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.        Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, tekintettel a Rendelet 32. cikkére.
Böngésző típusa     Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, tekintettel a Rendelet 32. cikkére.
Megtekintett és az előzőleg meglátogatott weboldal címe     Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, tekintettel a Rendelet 32. cikkére.

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

 1. Cookie-k kezelése
Cookie fajtája Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés ideje
Átmeneti (session) cookie   Honlap hatékonyabb és biztonságosabb működéséhez, a Honlap egyes funkcióinak vagy egyes alkalmazásoknak a megfelelő működéséhez szükségesek.  1 év
Állandó (persistent) cookie   Jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Bevásárlókosárhoz használt cookie   A felhasználók azonosítása, a "bevásárlókosár" nyilvántartása, a vásárlói kosár kezelése (virtuemart), megfelelő navigáció biztosítása. 1 év
Biztonsági cookiek   Felhasználóaktuális munkamenetének azonosítása, illetéktelen belépés megakadályozása. 1 év
Jelszóval védett munkamenethez szükséges cookiek   Felhasználóazonosítására szolgál az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásba való belépés után; az Felhasználóazonosítása ahhoz szükséges, hogy ne szakadjon meg a hírközlő hálózaton a szerverrel folytatott kommunikáció). 1 év

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

Sütik törlése

Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Ha a Felhasználó többet szeretne megtudni arról, hogy böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el a saját böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

 1. Külső szolgáltatók adatkezelése

 

A portál html kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a Felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt a felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A Honlap felülete tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a Felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a Felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

 • Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)
Személyes adat Az adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
IP cím Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). Ezek a sütik nem képesek a Felhasználót személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). 60 nap. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Felhasználó a Honlap mely részére kattintott? Adatkezelő a Honlap fejlesztésére, valamint a Felhasználó számára biztosított élmények javításának céljával kívánja felhasználni.   Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Hány oldalt keresett fel? Adatkezelő a Honlap, Honlap fejlesztésére, valamint a Felhasználó számára biztosított élmények javításának céljával kívánja felhasználni.   Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Ha a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics az adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

A Google Analytics, általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kérhető bővebb tájékoztatás. A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja" című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/  

 • Google Adwords
Személyes adat Az adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
Cookie Remarketing 360 nap. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Felhasználóönkéntes hozzájárulása.

A Honlap használói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől. Ha a Felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban is. https://adssettings.google.com/authenticated 

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a 

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshesse fel Adatkezelő. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. Letiltása esetén a remarketing hirdetések elmaradása. 

A Felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Honlapján, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználó (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések, adattovábbítás

 

 1. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

A személyes adatokhoz Adatkezelő alkalmazottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, illetve állami szervek számára. 

Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. 

A Honlap számítástechnikai rendszere az Adatkezelő adatfeldolgozójánál Mainstreem D.O.O. (székhely: Szerbia/Srbija) szerverein találhatók meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 1. Biztonsági mentések kezelésének rendje

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (biztonsági mentés).

Ennek megfelelően Adatkezelő - az elektronikusan tárolt adatok elvesztésének megakadályozása érdekében – a személyes adatokat tartalmazó adatbázisának adataiból rendszeresen, évente külön adathordozóra biztonsági mentést készít.

A biztonsági mentések tárolásának helye: Severus D.O.O., 21235 Temerin, Nikole Pasica 43, Szerbia

A biztonsági mentések tárolásának időtartama: 1 év

A biztonsági mentések törlésének rendje: 1 év után automatikusan

A biztonsági mentéshez való hozzáférés: A biztonsági mentésekhez való hozzáférés korlátozott, csak meghatározott jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá. Az adatokhoz kizárólag megfelelő személyazonosítás után lehet hozzáférni (legalább felhasználónév és jelszó). A 365 napnál régebbi biztonsági mentések visszaállítása vagy törlése csak indokolt, írásban benyújtott kérelem mellett Adatkezelőtől kérelmezhető.

 1. ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

Rókusi Szám-Szolgáltató Bt.      

Székhely: 6723 Szeged, Kukovecz Nana utca 10.

Email cím: rokusiszamszolg@gmail.com

Tevékenység: könyvelés

Magyar Posta ZRT.

Székhely: 1239 Budapest XIII, Dunavirág út 2-6

              Email cím: kozadat@posta.hu

Web: https://www.posta.hu/

Tevékenység: futárszolgálati tevékenység

GLS Hungary KFT.

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

              Email: info@gls-hungary.com

Web: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Tevékenység: futárszolgálati tevékenység

 1. FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

 

 1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés 

Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől, hogy Adatkezelő tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli, 
 • Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást telefonon keresztül Adatkezelő nem ad. 

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja Felhasználó részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Adatkezelő elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő rendelkezésére. 

Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 1. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Felhasználó írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti Felhasználó által, írásban vagy az Adatkezelő üzleteinek valamelyikében személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi Felhasználó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 1. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

 • Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Korlátozással Felhasználó személyes adatokat a tárolás kivételével csak Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Felhasználó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, a Felhasználónak joga van arra, hogy kérje, hogy a Felhasználó által az Adatkezelő részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Ha technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára továbbítsuk. Minden esetben a Felhasználó által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

A Felhasználó a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult a Felhasználó kíván élni e jogával. Felhasználó e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért a Felhasználó e jogának gyakorlását követően is Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

 1. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

A Felhasználó az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja a Felhasználót.

A Felhasználó tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud. 

 1. Az elhunyt érintett Felhasználót megillető jogok más által történő érvényesítése

Az érintett Felhasználó halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelővel tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 • az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint 
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során - az Infotv. és a Rendelet szerinti, - az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

 1. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a 6.1. - 6.7. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt a Felhasználó másként kéri.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 1. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja. 

Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa Felhasználót. Ha Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján         

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

7. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Felhasználóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Felhasználó tiltakozik. Felhasználó a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással (pl. checkbox kipipálása), elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó bármely a Honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételéhez megadott adatai során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Adtakezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, saját személyes adatai és ezek felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2019.07.03.

Adatkezelés jogalapja